Město, na kterém nám záleží

 V rámci dlouhodobého projektu „ NA SPOJNICI JEŠTĚDU A ČESKÉHO RÁJE“ byl realizován projet „ MĚSTO, NA KTERÉM NÁM ZÁLEŽÍ“. Žáci se snažili o úpravu a poznání okolí školy. O celý prostor se budou žáci  starat i v příštích letech. ...

Evaluace projektu

 V rámci evaluace projektu proběhl ve středu 16. 5. 2012 závěrečný seminář na ZŠ Skálova v Turnově. Účastníky semináře jsme seznámili s výstupy ze všech částí projektu TOP6 KLIKO.  ...

Procházka školou

 Pojďte se spolu s námi projít chodbami naší školy, kde jsou již nainstalovány všechny informační tabule a fotografie. V přiloženém souboru si vše můžete v klidu prohlédnout.  ...

Týden plný seminářů

 V týdnu od 23. dubna do 27. dubna jsme seznámili další pedagogy s naším projektem. Předali jsme materiály, které vznikly ve všech etapách našeho projektu. Předvedli jsme, jak se v materiálech orientovat a jak s nimi pracovat. Účastníky seminářů jsme seznámili i s nástěnnými  informačními tabulemi, které vznikly v rámci projektu. V pondělí jsme navštívili školu v Křižanech - Žibřidicích, ve středu v Přepeřích a v pátek v Mníšku. ...

POZVÁNKA NA OTEVŘENÍ NAUČNÉ ŠKOLNÍ EXPOZICE

Ve čtvrtek 29. 3. 2012 od 14.00 do 18.00 hod.   V rámci projektu TOP 6KLIKO vznikla v naší škole naučná expozice, kterou bychom Vám rádi představili. Celá výstava se skládá ze tří tématických celků, které jsou nazvány:  „ Pohled do historie nás inspiruje “, „ Na spojnici Ještědu a Českého ráje“ a  „ Procházka Prahou “. Seznámíte se nejen s historií Hodkovic n.M, ale také se zeměpisnými a přírodopisnými informacemi  o zdejším okolí a v neposlední řadě tu najdete i soubor pověstí o českém dávnověku. Vše je doplněno řadou fotografií  Hodkovic n. M.,  jejich okolí  a fotografií hlavního města  Prahy.                                       TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.                     ...

Prezentace projektu TOP6KLIKO

Ve středu 28. března proběhne pro pozvané účastníky prohlídka expozic, které vznikly v rámci projektu. Všechny expozice "Pohled do historie", "Na spojnici Ještědu a Českého ráje", "Procházka Prahou" a "Pověsti a čtyři roční období" si účastníci prohlédnou po 16. hodině. V jednotlivých třídách se seznámí s DUMY - výukovými objekty na interaktivní tabule a s testy pro hlasovací zařízení, které také vznikly v rámci projektu TOPKLIKO. ...

Výukové objekty, testy a projekty

Brzy se na našich stránkách dočkáte dalších objektů, testů a projektů. Ve třetí a poslední "vlně" vznikají nové DUMY (digitalní učební materiály), které ihned po jejich ověření ve výuce zveřejníme na stránkách našeho projektu. ...

Dlouhodobé projekty

Práce na dlouhodobých projektech již přináší své výsledky. Ve fotogalerii naleznete fotografie  rodící se expozice historie  našeho města. Tato expozice je umístěna v přízemí školy. V prvním patře jsou umístěny panely expozice vypovídající především o přírodě našeho regionu. ...

Motivační zájezdy

V rámci "projektového týdne" měli žáci naší školy možnost doplňovat své znalosti získané z výukových objektů a projektů v praxi. Vycestovali do muzeí, skanzenů, jeskyní a farem. V rámci exkurzí navštívili sklárnu, letiště Ruzyně a IQ park. Ze svých cest si přivezli poznatky navazující na učivo, které již ve škole probrali. Některým se naopak nové poznatky stanou základnou, od které se budou odvíjet projekty v novém školním roce. Fotografie z motivačních zájezdů jsou umístěny ve fotogalerii. ...

Časopis TOP6KLIKO

Právě vychází druhé číslo časopisu TOP6KLIKO, ve kterém se můžete dočíst o dalším průběhu našeho projektu. Především se zaměřuje na dva dlouhodobé projekty "Pohled do dějin nás inspiruje" a "Na spojnici Českého ráje a Liberce", které probíhají v rámci celého projektu TOP6KLIKO. Jeho elektronickou podobu si můžete stáhnout v souborech u tohoto článku. ...

Semináře v roce 2011

V letošním školním roce jsme pokračovali v cyklu seminářů a burz projektu. 20.4. 2011 jsme zahájili burzou v Tatobitech. Zde lektorovali Mgr. Jaroslav Fiala a Mgr. Dana Kolomazníková. 2.5.  a 4.5. 2011 se uskutečnily semináře v České Lípě a Jablonci nad Nisou pod vedením Mgr. Dany Kalouskové, Mgr. Dany Kolomazníkové a Mgr. Věry Šulcové. V současné době je proškoleno již 148 pedagogů z Libereckého kraje, kterým byly rovněž předány veškeré vytvořené materiály. V diskusích, které v rámci těchto akcí probíhají, jsme se setkali s velice příznivými ohlasy. ...

2. etapa

2. etapa projektu "běží na plné obrátky". Již v měsíci březnu najdete na těchto stránkách další objekty a testy pro interaktivní výuku. Objeví se samozřejmě i další zadání krátkodobých projektů pro různé předměty. ...

Seminář 7. 10. 2010

V novém školním roce jsme se sešli na dalším semináři, ve kterém jsme se připravovali na tvorbu dalších výukových objektů a testů pro hlasovací zařízení.  V další etapě našeho projektu budou vznikat opět objekty, testy a projekty. Rozjíždějí se i dva dlouhodobé projekty, ve kterých vzniknou na chodbách naší školy  galerie. Jedna bude vypovídat o historii našeho města, druhá se bude zabývat přírodou v okolí města. ...

Seminář na ZŠ Skálova v Turnově

Ve středu 26.5.2010 pokračovalo představování projektu TOP 6KLIKO. Tentokrát jsme seznamovali s projektem učitele na ZŠ ve Skálově ulici v Turnově. Přítomno bylo 51 pedagogů, kteří se rozdělili do dvou skupin. Učitelé byli seznámeni s manuály pro tvorbu testů a objektů. Byla jim předvedena ukázka výukových materiálů a měli možnost vyzkoušet si hlasovací zařízení prakticky . Vytvořené výukové materiály obdrželi na CD a sborník s manuály v tištěné podobě. Ohlasy na seminář jsou pozitivní, což vyplývá z provedeného průzkumu a z diskuse s účastníky. ...

První burza

Dne 5.5.2010 se na ZŠ v Českém Dubu uskutečnila první burza k projektu TOP 6KLIKO. Přítomno bylo třicet pedagogů ze ZŠ Český Dub a ZŠ Svijanský Újezd. Učitelé byli seznámeni s projektem TOP 6KLIKO, manuály pro tvorbu testů a objektů. Byla jim předvedena ukázka výukových materiálů a měli rovněž možnost vyzkoušet si hlasovací zařízení prakticky . Vytvořené výukové materiály obdrželi na CD a sborník s manuály v tištěné podobě. Po výkladové části proběhla živá diskuze. Celkově byla burza pedagogy hodnocena jako přínosná. ...

Výukové objekty a testy

Všechny výukové objekty umístěné na těchto stránkách jsou vytvořeny v programu Smart Notebook, verze 10. Testy jsou určeny pro hlasovací systémy Turning Point  nebo Smart Response. ...

TOP6KLIKO – záhadný název konečně rozluštěn!

TOP 6 KLIKO je název tříletého projektu ZŠ Hodkovice n. Mohelkou. Znamená: Testy (pro hlasovací zařízení) – Objekty (pro interaktivní tabuli) – Projekty (pro výuku ve všech ročnících). To vše se dělá pro rozvoj šesti klíčových kompetencí žáků. Tedy pro jejich znalost a umění toho, jak se učit, jak řešit problémy, jak komunikovat s ostatními a tak podobně. V rámci projektu vznikají nejen výukové materiály, které mohou učitelé využít pro výuku, ale i manuály, které pomohou při vlastní tvorbě.   Testy - čeho? Znalostí žáků, ale někdy také jen zjišťování jejich názorů a přání. To vše s použitím hlasovacího zařízení (jako v Parlamentu!), které už ve škole dokonce máme.   Objekty – pro co? Pro interaktivní tabuli (tu už taky máme), na níž můžete kreslit a kresby posouvat rukou nebo interaktivní tužkou a dělat další kouzla, aby bylo učení co nejzajímavější. S tabulí teď můžete kouzlit, jak by to vašeho dědečka ani nenapadlo!     Projekty – o čem? O tématech ze života kolem nás. Ověříme řadu poznatků v praxi a výstupy budou naprosto hmatatelné.   Klíčové kompetence – ale čí? Žáků školy! Klíčová kompetence je souhrn znalostí, dovedností a návyků, které člověk potřebuje, aby po ukončení základní školy mohl dále studovat a ...

Aktuality

Město, na kterém nám záleží

 V rámci dlouhodobého projektu „ NA SPOJNICI JEŠTĚDU A ČESKÉHO RÁJE“ byl realizován projet „ MĚSTO, NA KTERÉM NÁM ZÁLEŽÍ“. Žáci se snažili o úpravu a poznání okolí školy. O celý prostor se budou žáci  starat i v příštích letech. ...

Evaluace projektu

 V rámci evaluace projektu proběhl ve středu 16. 5. 2012 závěrečný seminář na ZŠ Skálova v Turnově. Účastníky semináře jsme seznámili s výstupy ze všech částí projektu TOP6 KLIKO.  ...

Procházka školou

 Pojďte se spolu s námi projít chodbami naší školy, kde jsou již nainstalovány všechny informační tabule a fotografie. V přiloženém souboru si vše můžete v klidu prohlédnout.  ...

Fotogalerie

Závěrečný seminář na ZŠ Skálova v Turnově


další galerie


Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Created by: Global Office s.r.o., 2009